reinigen (indien nodig sealen) bestaand steentapijt

Heeft u een steentapijt vloer liggen die diepgrondig moet gereinigd worden of als het om een open structuur gaat die u graag dicht wil hebben kunnen wij die werken voor u uitvoeren 

Deel deze pagina